La Suède

Nombre de livres traduits : 14/86

Nombre de couvertures différentes : 31

Catherine :

 1. Catherine

 2. Catherine och Hertigen

 3. Catherine  och Kärleken

 4. Catherines Hämnd

 5. Catherine  och Kalifen

 6. Catherine och friheten

 7. Catherine den hängivna

Marianne :

 1. Bruden på Selton Hall

 2. Örnen och näktergalen

 3. Främlingen från Toscana

 4. Marianne och det förflutna

 5. Kejsarens utsända

 6. Marianne och lyckan

 7. Marianne och kärleken

Le Gerfaut :

 1. Jakt Falken