La République Tchèque

Nombre de livres traduits : 33/86

Nombre de couvertures différentes : 33

Catherine :

"Krásná Kateřina”

 1. Jediná láska

 2. Zlaté rúono

 3. Navždy spoutaná

 4. Vel’ké poslanie

 5. Čas lásky

 6. Pasca na Catherine

 7. Panìz Montsalvy

Marianne :

 1. Marianna

 2. Marianna a neznámý Toskánec

 3. Marianna a Jason z širých moří

 4. Marianna. Tajné poslání

 5. Marianna Plamenné vavříny

Les Treize Vents :

 1. Třináct větrů

Le Boiteux de Varsovie :

 1. Modrá hvězda

 2. Růže z Yorku

Les aventures d'Aldo Morosini :

     11.Zlatá chiméra Borgiů

     13.Vévodův talisman – 1.Tři rubíny
     14.Vévodův talisman – 2.Burgundský démant

Le Temps des Poisons :

“Čas travičů”

 1. Zabili královnu !

 2. Králova komnata ! 

Le Bal des Poignards :

“Rej dýk”

 1. Dýka s červenou lilií

 2. Ravaillacovo ostří

Recueils de Nouvelles :

Les Reines Tragiques

Tragické osudy královen

Recueils de Nouvelles :

Par le fer ou le poison

Mečem a jedem

Tragédies Impériales

Císařské tragédie

Trois Seigneurs de la nuit

Rytíři noci

Le sang, la gloire et l'amour

Krev, Sláva a láska

Grandes dames, petites vertus 

Veľké dámy, malé cnosti

Dames, drames et démons 

Italská mozaika

Dans le lit des rois

V loži králů

Dans le lit des reines

V loži královen 

Le roman des châteaux de France

Příběhy francouzských zámků